Podnikatelská skupina

Společenství přístavů SBO je multimodálně orientovaná logistická společnost, která nabízí široké portfolio služeb v přístavech Dresden, Riesa a Torgau. Kromě těchto přístavů vlastní od roku 2002 SBO také dva české přístavy Děčín a Lovosice, které působí na českém trhu pod názvem Česko-saské přístavy s.r.o. (ČSP). Od roku 2004 je součástí tohoto společenství také průmyslový přístav Rosslau GmbH (IHR) v Sasko-Anhaltsku.

Šest vnitrozemských přístavů na horním Labi byly v minulých letech zrekonstruovány na moderní překladiště. V současnosti je zde usídleno na 70 firem, které trvale profitují z trimodality a výhodné polohy jednotlivých přístavů. 

Díky realizaci rozsáhlého rozvojového programu pro přístavy v daných lokalitách a spolupráci na konceptech pro dopravně zbožová centra v evropských vnitrozemských přístavech, je skupina SBO kompetentním partnerem pro dopravní a zasílatelské firmy a hospodářství.

Kromě klasického překladu zboží nabízí skupina SBO svým zákazníkům také komplexní logistické služby v oblasti kontejnerové dopravy, v dopravě kusového zboží, jakož i při přepravách nadrozměrných a těžkých kusů. Moderní překladní zařízení umožňuje překlad kontejnerů, kusového a sypkého zboží a těžkých kusů pomocí jeřábů s nosností až 600 t.  K dispozici je také RoRo zařízení (Roll on/Roll off), které umožňuje bezproblémovou nakládku nadrozměrných celků s hmotností až do 370 t a následnou rychlou realizaci přepravy plavidly.