Přístav Alberthafen Dresden

Přístav Alberthafen Dresden-Friedrichstadt je přístavem s komplexní sítí služeb. Centrální umístění přístavu a  bezprostřední napojení na silnici 1. třídy B6, na dálnici A4 a na železniční síť německých drah Deutsche Bahn AG nabízí optimální podmínky pro trimodální dopravu.

Přístav Alberthafen disponuje překladním zařízením s nosností až 85 t pro překlad kusového a nadměrného zboží, ale také pro překlad sypkých substrátů a kontejnerů. Moderní zařízení přístavu umožňuje kromě toho i snadný překlad těžkého zboží za pomoci mobilní jeřábové techniky nebo je možné využít RoRo zařízení pro manipulace se zbožím až do hmotnosti 370 t.

Kromě volných skladovacích ploch a krytých skladů je v přístavu k dispozici také moderní hala pro montáž strojních zařízení. V areálu se také nachází certifikovaná veřejná silniční váha.

Investice

„Výstavba dopravního zařízení v přístavu Dresden-Friedrichstadt“ : 

  • Výstavba parkovacích ploch pro kamiony, tahače s návěsy a výměnné nástavby ve východní části přístavu
  • Přestavba části stávajících budov na sociální prostory
  • Výstavba parkovacích ploch pro kamiony,  tahače s návěsy a výměnné nástavby severně od záchytné nádrže na děšťovou vodu
  • Rekonstrukce silnice na jižním nábřeží
  • Výstavba dopravních a odstavných ploch v areálu Bremer Straße


„Pořízení jeřábu pro překlad těžkých kusů v přístavu Dresden-Friedrichstadt

Adresa

Magdeburger Straße 58
01067 Dresden

Telefon: +49 351 / 49 82 - 201
Telefax: +49 351 / 49 82 - 202