Česko-saské přístavy s.r.o.

Česko-saské přístavy s.r.o. (ČSP) je multimodálně orientovaná překladní a logistická společnost, která nabízí široké portfolio služeb. ČSP byly založeny v roce 2002 jako 100% dceřiná společnost SBO.

ČSP provozují dva vnitrozemské přístavy Děčín a Lovosice jako zbožová centra, ve kterých se stýkají všechny 3 druhy dopravy. Manipuluje se zde zboží mezi vodní, železniční a silniční dopravou. Díky tomu mohou ČSP nabídnout svým zákazníkům kompletní logistické řetězce se všemi službami pro překlad, skladování a přepravu hromadného, či kusového zboží, kontejnerů a také těžkých a nadrozměrných kusů a investičních celků.

V průběhu minulých let se z přístavů Děčín a Lovosice stala moderní trimodální překladiště. V současné době je v přístavech usídleno několik firem z různých hospodářských oblastí, které trvale profitují z vybavenosti přístavu.